Bullerskyddsskärm utmed Vadsboleden

Skövde kommun bygger sommar/höst 2015 bullerskyddsskärm utmed bägge sidor om Vadsboleden på delar av sträckan mellan Södra- och Norra Bergvägen.

Boende kring Vadsboleden

Allt arbete rörande skärmen i etapp 1 beräknades vara klart i slutet av september men så är inte fallet som ni noterat. Vi har haft mycket svårt med styrningen av fundamenten (beror på fyllmaterialet i marken) vilket i sin tur påverkar hela den övriga monteringen och speciellt svårt har det blivit pga fågelränderna.

I de gluggar som nu finns i skärmen har skivorna behövts ombearbetas och stolptäckningen justeras för att passa. Av den anledningen har vi tvingats göra uppehåll med skärmmontering Men till nästa vecka (v 43) då verksamheten åter drar igång.

Då kommer även etapp 2 igång. Etapp 2 innebär att skärmen på sidan mot centrum kompletteras ytterligare i bägge ändar främst i den södra delen mot Florakullen. Partiet med den låga muren kommer även den att förlängas.

Arbetet med etapp 1 och etapp 2 beräknas vara färdigställt till jul och i dagsläget finns inget som visar att tidsramen inte skulle hålla.

Återigen kan det under v 43 bullra en del i och med slagningen av fundamenten till de kompletterande delarna. Vi hoppas ni har överseende med detta då det bara rör sig om några dagar. Arbete får endast utföras 07,00-18.00.

Under dokument finns det en schematisk karta över sträckningen.

Skärmarna är transparanta, ca 2,3 m höga och kommer placeras ca 1,5 m från väg. I syfte att förhindra kollisioner med fåglar kommer skärmarna förses med ett mönster i form av linjer.