Busshållplats Jonstorpsgatan

Skövde kommun bygger ny busshållplats vid korsningen Nolhagavägen och Jonstorpsgatan.

Den befintliga gång och cykelvägen leds om bakom busshållplatsen. Dessutom anläggs en ny gångväg till busshållplatsen på den västra sidan.

Arbetet utförs av Anläggningsgruppen och beräknas vara färdigt i december 2015.