Busshållplats och pendelparkering i Lerdala

Skövde kommun i samverkan med Västtrafik bygger en ny busshållplats och pendelparkering i Lerdala.

Den nya hållplatsen syftar till att bidra till ett mer tillgängligt transportsystem för de boende i området och kommer att anpassas för funktionshindrade.

Busshållplatsen är belägen på fastigheten där det tidigare var en bensinstation och kommer att utrustas med väderskydd, cykeltak och pendlarparkering.

Arbetet utförs i egen regi av Skövde kommun och kommer att pågå fram till i början av maj 2016.