Busshållplatser byggs om

Under juni påbörjar vi arbetet med att bygga om två busshållplatser i Skövde tätort. Den ena är busshållplatsen Lyckegatan på Kavelbrovägen (vid Netto och Volvo) och den andra hållplatsen är Bovieran på Gröna vägen i Hentorp. Arbetena beräknas vara klart till mitten av augusti.

Lyckegatan
De befintliga hållplatserna på Lyckegatan kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nya väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Tillfälliga hållplatser kommer finnas intill de som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden.

Se bild här.

Bovieran
Här har det tidigare bara varit vändplan, men nu byggs en ny hållplats på norra sidan av vändplanen och nästa år kommer det byggas en hållplats på södra sidan. Hållplatsen kommer knytas ihop med befintliga gångbanor genom ny gångbana som ansluter mot där de befintliga slutar idag.

Arbetet görs som förberedelse för att Heneporten kommer stängas av under byggtiden. Bussen kommer under denna tid inte kunna köra igenom och vidare till Skultorp och behöver därför vända här istället för att fortsätta till hållplatserna som heter Scoutstugan. Men under tiden hållplatsen byggs kommer bussen gå som vanligt.

Se bild här.