Byte av belysningstolpar på Järnvägsgatan

Vi byter belysningstolpar och kabel på järnvägsgatan.

Arbetet på börjas vecka 25 och är ett underhållsarbete. Vi utför bytet i egen regi.