Byte av styrsystem för gatubelysning

Nu är utbytet till ett modernt styrsystem klart.

Vi kommer fortlöpande justera in och följa upp tänd och släck tider under våren 2016 samt på sikt kunna arbeta mer proaktivt för att säkerställa driften för kommunens medborgare.

Empower i samarbete med C2 Smartlight är leverantör till oss.

Det nya styrsystemet kan framöver även kompletteras med ett antal nya funktioner, bland annat neddimmring av led belysning och rörelsestyrd tändning.