Cykelväg på Norregårdsvägen

Vi breddar gångbanan på Norregårdsvägen för att göra plats även för cyklister. Arbetet beräknas vara klart i maj 2018.

Vi breddar den befintliga gångbanan längs med Norregårdsvägen med cirka en meter för att även göra plats för cykeltrafik. 

Arbetet startar med att vi river den befintliga gångbanan och flyttar ut de rännstensbrunnar som finns längs med sträckan utanför den nya gång- och cykelvägens kantsten. Sedan ska den nya kantstenen sättas och gång- och cykelbanan byggas upp. Till sist kommer vi asfaltera hela ytan.

Här ser du en bild över den berörda sträckan.

Hur påverkar det mig?

Tyvärr kan du som arbetar i området komma att beröras under tiden som arbetet pågår. Under vintern och våren (fram till maj) kommer framkomligheten på gatan att begränsas något.

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är störningar ofrånkomligt och vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå.