Cykelväg till Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden är Skövdes nyaste stadsdel. För att binda ihop området med övriga delar av staden, samt göra det lättare att ta sig mellan Hasslum och Trädgårdsstaden, bygger vi nu en ny gång- och cykelväg längs med Horsåsvägen.

Det gör att barn och ungdomar kan ta sig till skolan på ett säkrare sätt samt att det blir lättare att ta sig till handelsområdet Stallsiken och andra verksamheter i det växande Trädgårdsstaden med cykel eller till fots.

Cykelvägens sträckning

Gång- och cykelvägen kommer starta vid den gruslagda gångvägen mellan Slangvägen och Gnistvägen, gå ut till Horsåsvägen och följa den på höger sida en bit innan den byter sida och fortsätter på vänster sida fram till Troentorpsvägen. Där korsar den över och följer Troentorpsvägen till den befintliga gång- och cykelbanan längs med Nolhagavägen.

Se skiss över gång- och cykelvägen här.

Tidplan och påverkan

Arbetet kommer starta den 10 december 2018 och pågå till sommaren 2019, med uppehåll under vintern (då det inte går att arbeta om det är tjäle i marken).

Pågrund av arbetet med gång & cykelbanan behöver vi tillfälligt ta bort några belysningsstolpar längs Horsåsvägen, det medför att det kommer bli mörkt på den berörda sträckan under byggtiden. Gatubelysningen kommer tillbaka i samband med att gång & cykelbanan är färdig.

Se skiss med berörda belysningsstolpar

Det kommer så långt det går att vara möjligt att passera arbetet, men under ett par veckor när vi byter trumma vid bäcken måste vi stänga av för fordonstrafik. Det kommer att skyltas på platsen när det närmar sig för avstängningen, och omledningar för biltrafiken kommer ske.

Det kommer hela tiden vara möjligt för gående och cyklister att ta sig förbi arbetet.