Om- och tillbyggnad av Ekebackens förskola

Ekebackens förskola i Ekängen har byggts ut med fyra nya avdelningar, samtidigt som befintliga lokaler renoverats. Arbetet är nu färdigställt och verksamheten startar i januari 2019.

Varför bygger vi till?

Skövde är en växande kommun, där även antalet barn ökar stadigt. För att säkerställa att alla som behöver det erbjuds en förskoleplats bygger kommunen kontinuerligt nya förskolor.

Ekebackens förskola ligger i ett område med många barn och hade också ett renoveringsbehov. Därför passade det bra att renovera och samtidigt bygga ut så att fler barn får plats.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Arbetet är nu färdigställt och verksamheten startar i januari 2019.

I den nybyggda delen finns ett nytt tillagningskök, mattorg och lektorg. Där det gamla köket och personalutrymmena låg tidigare är det nu kapprum och ett lektorg för de minsta barnen. Den uppvuxna miljön bevaras och lekytorna kommer att spridas för att utnyttja ytan bättre och sprida leken i hela trädgården. Det finns möjlighet att sektionera ytan för säker lek oavsett ålder.

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2017
Projektering:                               Feb - aug 2017
Anbudsförfrågning:                 Aug 2017
Byggstart:                                    Nov 2017
Överlämnande/inflyttning:  Dec 2018

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnad
Yta:                                                  1140 kvm
Entreprenör:                               Allt i bygge
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         13 månader
Projektbudget:                           29 milj. kr