Flytt av Norra Aspelundsvägen

Vi bygger om Norra Aspelundsvägen för att möjliggöra ökad expansion av Skövde slakteri.

En ny gång och cykelväg kommer att anläggas längs den nya sträckningen. Vi sätter ny belysning och flyttar de befintliga ledningar som finns i området.

Arbetet utförs i egen regi av Sektor service och kommer att påbörjas i mars. Projektet förväntas vara färdigt vid årsskiftet.