Förbättringar i Boulognerskogen

Nu påbörjar vi pålningen av fundament för att bygga två anslutningsbroar ut till ön i fågeldammen samt en brygga i badsjön. Syftet med arbetet är att skapa bättre tillgänglighet och trivsel i Boulognerskogen. Arbetet är sist ut i projektet Boulongers gestaltningsprogram, där upprustning och tillgänglighetsanpassning ger parkens besökare en bättre upplevelse.

Vad blir reslutatet?

Broarna kommer att vara träbeklädda stålkonstruktioner som ansluter till ett cirka 50 kvadratmeter trädäck ute på ön. I trädäcket kommer även ett träd planteras framöver och trappor kommer att möjliggöra att gå ut på ön från däcket. Inga övriga markanpassningar kommer att göras på ön. Både broar och träddäck är tillgänglighetsanpassade. Ny belysning på ön ökar tryggheten och bänkar kantar trädäcket för rogivande pauser. 

Samtidigt påbörjas pålning för byggnation av en cirka 40 meter lång brygga som kommer byggas i badsjön i anslutning till toaletten. Längst ut på bryggan kommer ett cirka 50 kvadratmeter stort soldäck byggas. Bryggan kommer anslutas med en tillgänglighetsramp. Bryggan byggs helt i trä och kommer även den kantas av längsgående bänkar. Soldäcket trappas ner mot vattenytan, men även badstegar kommer underlätta i och uppgång till vattnet.

Skisserna nedan är från tidigt stadie, men visar dragen i den slutgiltiga gestaltningen. Dessa kan alltså skilja sig från resultatet i vissa detaljer. Ritningarna är mer överensstämmande.

 

Tidplan och genomförande

Innan pålningen tömmer vi ut vatten i Boulongerskogens sjö och damm. Sedan påbörjas byggnation av fundamenten. Leverans av trämaterialet är beräknat till 16 veckor, vilket gör att beklädnadsarbetet av stålfundamenten kommer uppstartas först efter påsk 2018. Vid leverans kommer materialet som en byggsats och monteringen beräknas kunna ske relativt snabbt.

Broarna och bryggan är formgivna av Sweco Arkitekter och går i still med övrig design i parken. VBK har beräknat och projekterat konstruktionerna och allt byggs av vår partneringentreprenadspartner NCC, som genom åren i ett mycket fint samarbete varit med och skapat Boulongerskogen förändring.  Kostnaden för de bägge avslutade byggnationerna är budgeterade till sju miljoner kronor.

Uppdaterad information: Vinterns arbete med broar och brygga går mot sitt slut. Nu börjar vi fylla på vatten i badssjön. Vattenprover börjar att tas när vattnet är helt påfyllt. Bryggarbetet beräknas avslutas i början av juni och då blir det möjligt att bada och sola även från bryggan. Vi vill betona att bryggan är placerad på grunt vatten vilket gör att dykning och hopp inte är tillåtet.

I parken finns flera områden med nysått gräs - snälla gå inte på dessa innan gräset hunnit växa till sig.

Hur påverkar det mig?

Arbetena i badsjön kommer inte påverka badmöjligheterna under badsäsongen 2018. Bryggan beräknas vara klar i juni 2018. Anslutningen av tillgänglighetsrampen kommer dock dröja ytterligare, då rampen är specialanpassad och kan måttsättas först efter att bryggan står helt färdig.