Fredsgatan får nytt utseende!

Målet med ombyggnationen av Fredsgatan är att skapa en bättre och mer tillgänglig yta framför Stadshuset. Denna ska även i senare skede knyta an till Hertig Johans gata och bidra till ett mer enhetligt och välkomnande centrumstråk.

För att undvika att bilar parkerar utanför Stadshusets entré möjliggörs även fler parkeringsplatser längs med Fredsgatan. Från cirka åtta stycken före ombyggnationen finns det vid färdigställandet cirka 15 parkeringsplatser. Detta skapar en säkrare trafikmiljö och förbättrar framkomligheten på platsen. Fredsgatan enkelriktas i norrgående riktning, med infart från Petter Heléns gata.

Materialet på platsen kommer vara en blandning av vanlig gatsten och granithällar för att skapa ett bra visuellt utseende. Detta materialval kommer även vara genomgående på övriga delar av Hertig Johans gata. Till detta kommer också belysning att uppdateras på platsen och nya sittmiljöer installeras. Ytan utanför Stadshusets café kommer vara möblerad under sommartid.

Eftersom att trädet som tidigare stod på platsen fick almsjuka kommer nu en ny form av konstutsmyckning att pryda rummet. Plantering av andra växter och träd längs med gatan kommer att ske under våren 2017.

Projektet, med gatsten och parkeringar, kommer att stå klart under december 2016.