Gång- och cykelväg längs Simsjövägen

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister längs Simsjövägen bygger vi en separerad gång- och cykelväg mellan Skaravägen och Karl Dahlins väg.

Projektet är medfinansierat av Trafikverket och kommer inledas under sommaren. Den nya gång- och cykelvägen beräknas stå klar innan årsskiftet.

Delar av Simsjövägen kommer under perioder behöva stängas av för ett säkert arbete, vilket kommer medföra begränsad framkomlighet. Vi ber er att ha överseende med det.