Fler bostäder i Hasslum

Vi fortsätter nu utbyggnaden av villaområdet Hasslum.

Den kommande etappen omfattar 48 st bostäder i form av villor, parhus och radhus. Tomterna kommer att släppas i oktober 2016 via Skövde kommuns tomtkö.

Vi bygger även en lekplats och en pulkabacke.

Arbetet startar nu i början av maj och kommer att pågå till och med våren 2017.

Entreprenör är Svevia.