Huggning i tätort

I vinter hugger vi träd i Södra Ryds bostadsnära miljöer. Insatserna syftar till att skapa trivsamma och säkra närboendemiljöer.  Vi värnar inte bara våra medborgare, utan också våra naturvärden.

Vi får många önskemål om nertagning av träd för att exempelvis skapa ökad solinstrålning och mindre förekomst av löv och frömjöler. Samtliga nämnda faktorer väver vi in i vår bedömning. Denna baseras även på trädets kondition, ålder och storlek, förankring i marken, lutning i förhållandet till områdets förhärskande vindriktning, närhet och lutning i förhållandet till byggnad, parkering och väg.

Det mesta av det nertagna materialet kommer att köras ut från markerna så fort möjlighet ges. För att minimera körskador kommer vi invänta tjälad mark. Kvarlämnat material lämnas som naturvårdshänsyn.

Huggning inom tätort är ett riskfyllt uppdrag. Vi ber dig respektera att våra huggare behöver ett fritt arbetsområde och ber dig därför att inte beträda avstängningar och följa hänvisningar då du hör att huggning pågår.

Arbetet beräknas pågå fram till mars. Här kan du se inom vilket område vi utför huggningen.