Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Om- & tillbyggnad av Kavelbrogymnasiet

Skolan är färdigställd           

Byggnationen är färdigställd och överlämnad till verksamheten Barn och utbildning. Mer information om skolans verksamhet hittar du i länkmenyn.

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnation
Yta:                                                  Ca 580 m2 tillkommande yta
Entreprenör:                               Stenmarks Bygg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         År 2017-2018
Budget:                                         28 mkr