Nya bostäder i Klippdalen

I de norra delarna av Dälderna arbetar vi med att ta fram ytor för nya bostäder. Området är beläget på Billingesluttningen, nordväst om Skövdes centrum, på västra och östra sidan av Däldernavägen.

Tanken är att det ska bli 3 stycken tomter för frilliggande villor och yta för 2 st parhus (4 bostäder).

Om projektet

Just nu detaljprojekterar vi området för en byggstart av gata och VA våren 2016.