Kompletterande infart Östra fabriken

Detta gör vi

Då de stora personalgrupperna vid Volvofabrikerna slutar för dagen uppstår det långa köer, framförallt från Östra fabriken där det endast finns en utfart. För att minska köerna genomför Skövde kommun tillsammans med Volvo Cars ett försök med en kompletterande utfart söderut, se kartbild.

Tidplan

Försöksperioden pågår 17 oktober till och med 11 december. Trafikmängderna mäts under försöksperioden och tillsammans med övriga synpunkter och iakttagelser kommer det under våren att göras en utvärdering av försöket.

För att totalt sett minska bilåkandet pågår även ett arbete med att förbättra möjligheterna att åka kollektivt och cykla till fabriken.

Länkar