Foto: Försvarsmakten

Militära transporter via Skövde

I höst genomför Nato militärövningen Trident Juncture i Norge. I samband med övningen kommer transporter från de deltagande länderna att gå via Västsverige och Skövde.

Transporterna kommer främst ske via landsväg och järnväg och pågå mellan oktober och november.

Om Trident Juncture

Övningen Trident Juncture genomförs 25 oktober till 7 november i delar av norra Norge och Norska havet utanför Trondheim. Totalt deltar cirka 40 000 soldater och sjömän från 30 länder. Försvarsmakten deltar med cirka 2 500 soldater och sjömän.

Mer information om övningen finns på Försvarsmaktens webbplats: www.forsvarsmakten.se/trje

Foto: Försvarsmakten