Ny gång- och cykelväg utmed Claesborgsvägen

Vi bygger separat gång- och cykelväg utmed Claesborgsvägen och Klingspors väg upp till området Forslunds väg.

Vi hoppas att kringboende har överseende med trafikstörningar under arbetets gång och uppmanar dessutom alla trafikanter till sparsam användning av ”genvägen” upp till Simsjövägen.

Arbetet planeras vara klart före årsskiftet.