Ny gång- och cykelväg utmed Vadsboleden

Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Folkets park och Södra bergvägen.

Syftet är att skapa ett mer sammanhängande cykelvägnät mellan Skultorp och Stöpen.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att vara 3,5 meter bred och vara belyst. Dessutom bygger vi en förhöjd övergång över Södra bergvägen.

Arbetet utförs av Svevia och planeras pågå fram till november 2016.