Nya busshållplatser Frostaliden

Vi bygger två nya busshållplatser på Karstorpsvägen i höjd med infarten till det nya bostadsområdet Frostaliden. I samband med detta byggs också Karstorpsvägen om med vänstersvängfält in till Frostaliden.

Hur kommer det påverka mig?

Under våren 2017 utför vi asfaltering- och målningsarbeten.

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå.