Fler parkeringar i centrum!

Parkeringsbehovet i centrum är stort och därför utökar vi nu med fler P-platser på Trädgårdsgatan och Kyrkogatan.

Tidplan

P-platserna på Trädgårdsgatan (grön yta) beräknas vara klara under vecka 38. Gatan är helt stängd under arbetet.

Arbetet med P-platserna på Kyrkogatan (gul yta) kommer starta tisdag vecka 38 och beräknas vara färdigställda vecka 41-42.

Hur kommer det påverka mig?

På den del av Kyrkogatan där arbetet utförs kommer det vara förbud att stanna under byggtid. Detta för att fordon ska kunna passera förbi arbetsplatsen på södra sidan.

Tillfällig plats för på-och avstigning kommer märkas upp.

Vi hoppas på förståelse för de besvär som kan uppstå.