Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2

Nybyggnation av P-hus kv. Mode

Fasaden ska bestå av tegelbaguetter blandat med glasfasader och sträckmetall. På södra fasaden avses hela 180 kvm för digitalkonst. En av ambitionerna med huset är att möjliggöra för ett mer hållbart resande, därför kommer 30 elstolpar för laddning av elbilar att installeras. Solceller på taket bidrar till att minimera elförbrukningen för huset.

Varför bygger vi nytt?

Behovet av ett centrumnära parkeringshus har uppstått genom en ökad cityhandel och ett ökat tågpendlande till och från andra kommuner, men även förtätning i centrum, vilket har gjort att tidigare centrala P-ytor minskat. Därtill tillkommer fler arbetsplatser i anslutning till parkeringshuset, i och med byggnationen av Regionens hus.

Vad gör vi och hur kommer det påverka allmänheten?

Just nu pågår yttre montage av fasader med tegelbaguetter, glaspartier samt metallelement, samt installationsarbeten och invändiga byggnadsarbeten. Detta innebär många transporter. Att dessutom utföra detta i anslutning till en av stadens utfartsleder innebär en utmaning både säkerhetsmässigt, men även logistiskt där gods till och från bygget måste tidstyras noga för att inte störningar skall uppstå. Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder och vi hoppas att de som påverkas har överseende med dessa eventuella störningar.

Tidplan

Överlämnande/inflyttning:  Dec 2018

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnad
Yta:                                                  22 000 m2
Entreprenör:                               NCC Sverige AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Projektbudget:                          185 miljoner kr