GC-väg och parkering vid Ekedal södra

Vid Ekedal utförs ombyggnad av parkering och en gång- och cykelväg.

Projektet är ett förberedande arbete inför den kommande bostadsbyggnationen på Ekedalsområdet.

Gång- och cykelvägen flyttas och kompletteras med ny belysning. Vi bygger om befintliga parkeringar inom området.

Entreprenör för gatubyggnationen är PEAB och projektet kommer att vara färdigt våren 2016.