Parkeringen på kv Sleipner byggs om

Som ett steg i att förbättra parkeringsmöjligheterna i de centrala delarna av Skövde bygger vi nu om den tidigare parkeringsplatsen på kv Sleipner.

Det totala antalet parkeringsplatser på ytan kommer att dubbleras. Från att idag innehålla cirka 60 platser kommer parkeringen vid årsskiftet 16/17 att innehålla upp mot 120 platser.

Under tiden vi bygger om stänger vi av platsen för all trafik. Vi beräknar att arbetet pågår under fyra veckor och att parkeringen ska kunna användas igen innan årsskiftet.