Rådhusgatan innan ombyggnationen

Rådhusgatan byggs om

Nu har Rådhusgatan öppnat igen.

Rådhusgatan står färdig

Nu är Rådhusgatan färdig och öppnas 2019-06-27. Det har varit mycket markarbeten i Skövde centrum senaste året, men nu ser vi slutet på flera av dom. Hertig Johans gata, Rådhusgatan & Hertig Johans torg är nu öppna och vi kommer att fira färdigställandet av dessa projekt i samband med matfestivalen 30 augusti 2019 .

Så blev Rådhusgatan

Det finns nu mer plats för uteserveringar, gångtrafikanter och fler cykelställ. Rådhusgatan är anpassad för fordon med låga hastigheter och har en bättre framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Rådhusgatan har tex. fått en lägre kantsten, jämnare belysning och en yta som passar ihop med det nya torget.

Bild 1 Bild 2

Återstående arbeten

Även om vi har öppnat gatan så återstår det lite arbeten som skapa en tydlig entré till Kyrkparken. Det är ett arbete som kommer påbörjas efter semestern och kommer inte betyda några större avstängningar.