Släckt gatubelysning på Skövdevägen och Grönavägen

Från vecka 30 till och med 31 kommer belysningen att stängas av på Skövdevägen och delar av Gröna vägen på grund av rivning och insättning av Heneporten.

Se karta här, gulmarkerad linje visar vilken sträcka där gatubelysningen tillfälligt stängs av.

Vill du läsa mer om arbetet med Heneporten så kan du gå vidare här