Södra Bergvägen sänks

Södra Bergvägen sänks för att öka frihöjden under vägporten.

Så påverkas du

Södra Bergvägen stängs av vid vägporten där Vadsbovägen passerar. Vägen är avstängd från och med augusti till i slutet av november för att öka frihöjden genom porten. Under perioden kommer omledning att ske och vi ber dig välja andra vägar. Vi hoppas på förståelse för de besvär som kan uppstå i samband med arbetet.

Därför genomförs arbetet

Anledningen till att vi genomför arbetet är för att möjliggöra passage för bussar i linjetrafik och andra transporter med maxhöjd upp till 3,6 m. Idag är det inte möjligt för dessa att ta sig under, vilket gör att närliggande bostadsområden exempelvis inte kan försörjas av buss i linjetrafik.