Ombyggnad av Södra Trängallén 1

Ombyggnad samt renovering av Södra Trängallén 1 åt sektor socialtjänst. Byggnaden kommer att användas som boende för stöd och behandling.

Varför bygger vi om?

Skövde växer och vi blir allt fler invånare. I ett växande Skövde behövs det fler stödjande funktioner så som förskolor, skolor och gruppbostäder. Även sektor socialtjänst har viktiga stödjande funktioner så som boenden för stöd och behandling.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet och allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar. Detta projekt pågår på väldigt begränsade ytor och det blir stor påverkan på kringboende under vissa delar. Vi har utfört stora markarbeten och dessa börjar nu lida mot sitt slut och påverkan kommer då att minska. I projektet ingår invändig anpassning efter verksamhetens behov, ytskiktsrenovering samt utvändig dränering och omgivande markytor.

Tidplan

Projektstart:                               Jan 2018                        
Projektering:                               Apr 2018                             
Anbudsförfrågning:                 Jul – Aug 2018   
Byggstart:                                    Sep 2018                                                            
Överlämning/inflyttning:      Feb 2019

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 500 kvm
Entreprenör:                               MVB Astor bygg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         Sep 2018 – Feb 2019
Budget:                                         5,5 miljoner kr