Asfaltering på Staketgatan

Under vecka 20-21 kommer vägarbeten med asfaltering av Staketgatan att pågå nattetid. Detta innebär att vägen inte kommer att behöva stängas av, utan trafiken påverkas enbart under natten, då framkomligheten är något begränsad.

Till de boende kring Staketgatan ber vi om överseende med den förhöjda ljudnivån och bullret som uppstår i samband med detta. Vi arbetar under natten för att påverkan på trafikflöden ska vara så liten som möjligt.