Trafiksignal vid Billingehov

Skövde kommun bygger ny trafiksignal vid Billingehov

Projektets syfte är att öka trafiksäkerheten vid trafikplatsen samt göra det enklare för framför allt kollektivtrafik att ta sig ut eller korsa Karstorpsvägen.

Markarbeten utförs i egen regi och trafikljusentreprenör är Swarco. Projektet kommer att pågå under hösten 2015.