Ny trafikplats vid Aspö

Vi bygger en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelbro

Vad är syftet med ombyggnaden?

Projektet, som är en del av utvecklingen av Aspö, ska förbättra trafiksituationen på Vadsboleden i och med att Skövde växer. Vi bygger en cirkulationsplats samt en gång- och cykelbro över Vadsboleden vid Aspö för att bemöta den ständigt ökande trafiken på Vadsboleden och underlätta framkomligheten för de fotgängare, cyklister och bilister som dagligen rör sig här.

Det kan idag vara svårt att ta sig ut på Vadsboleden. Cirkulationsplatsen byggs för att skapa smidigare påfart och öka framkomligheten. Den får två genomgående körfält och kommer att vara utsmyckad med liknande kalkstensmurar som idag finns i Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen. Gång- och cykelbron gör det säkrare för dig som korsar Vadsboleden och stråken binds samman på ett bättre sätt. Den kommer att gå från den gamla allén i Aspöområdet och ansluta ner på Rydsstigen. Vi bygger även två nya busshållplatser utmed leden för att förbättra för dig som åker kollektivt. Från och med december 2016 kommer de att trafikeras av Västtrafik.

Entreprenör är Holst Entreprenad AB.

Hur kommer det påverka mig?

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå. Kontakta oss gärna med dina frågor och synpunkter.

Tidplan

  • Från den 7 juni 2016 kommer vi att flytta befintliga ledningar i gång- och cykelvägen på västra sidan om Vadsboleden. Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd mellan infarten till Aspö och gångtunneln som är belägen norr om trafikplatsen. Vi öppnar cykelvägen igen v. 28-29. Genomfört!

  • Mellan den 1 augusti och 30 september 2016 kommer en del av Gamla Törebodavägen att stängas av för att möjliggöra framkomsten för byggtrafik på platsen. Genomfört!

  • Under oktober och november 2016 kommer det finnas en tillfällig infart till Aspö. Detta kommer att påverka både bilister och cyklister. Trafiken leds om på alternativa vägar. Detta påverkar särskilt dig som är bosatt i Aspö. Genomfört!

  • Den nya trafikplatsen förväntas vara körbar innan årsskiftet 2016-2017. Genomfört!

  • Från januari 2017 byggs bron, utsmyckningar i rondellen, belysning sätts upp samt träd planteras. Arbetet förväntas vara helt klart i juni 2017. Genomfört!