Korsningar i Södra Ryd får stoppljus

Det är korsningarna Timmervägen/Västra Skogsrovägen och Östra Skogsrovägen/Västra Skogsrovägen som nu byggs om och får trafiksignaler. Här kan du se en karta över platserna.

Varför bygger vi om?

Under vissa tider har stadsbussarna svårt att ta sig fram i de två högtrafikerade korsningarna. I korsningar med trafiksignaler kan vi se till att bussar prioriteras. Detta gör det lättare för bussarna att komma i tid och det blir smidigare att resa kollektivt.

I korsningarna har dessutom flera olyckor inträffat. Ombyggnationen gör att trafiksäkerheten i korsningarna blir bättre.

Tidplan

Vi planerar att börja ombyggnationen i maj. Först ut är korsningen vid Timmervägen och arbetet kommer pågå fram till mitten av sommaren. Korsningen vid Östra Skogsrovägen byggs om under början av hösten. Båda korsningarna kommer vara helt ombyggda under hösten.

Hur kommer det påverka mig?

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas på förståelse för de besvär som kan uppstå.

I perioder kommer vi att leda om trafiken för att minska trafikmängden i korsningarna. Vi ber dig respektera de omledningar vi gör och försöka välja andra vägar när du kan.

Kontakta oss gärna med dina frågor och synpunkter.