Uppdatering av P-info system

Vi uppdaterar det befintliga parkeringsinformationssystemet.

Informationstavlor kommer att kompletteras och moderniseras. Efter uppdateringen kommer även parkeringshuset i Commerce och Kv. Diana (SLA-parkeringen) att finnas med på tavlorna.