Uppdatering av parkeringsautomater

På grund av nya mynt behöver vi uppdatera våra parkeringsautomater

Under vecka 24 kommer vi succesivt att byta ut våra parkeringsautomater så de klarar att ta emot de nya mynten som kommer i höst.

Korta driftstörningsar kan förekomma under ombyggnadstiden.