Vägarbete Badhusrondellen

Breddning av anslutning till Badhusrondellen från Gamla Kungsvägen

Gamla Kungsvägen som ansluter till Badhusrondellen  kommer stängas av i nord-östlig riktning under tiden 28 augusti till 3 september.

Anslutningen som är markerad med rött enligt ovan bild kommer breddas för att bli två-filig. I samband med detta kommer även ett större arbete med kabelförläggning att utföras.

För att komma till Gamla Kungsvägen från Vadsbovägen använder du den provisoriska infarten enligt pilad sträcka ovan.

För att komma till Vadsbovägen från Gamla Kungsvägen kan du köra Norra Bergvägen, Badhusgatan, Majorsgatan.

Hoppas att ni har förstålse för de avstängningar vi behöver göra för att förbättra vägnätet.