Vägarbeten Mörkekorset

Det är mycket som byggs, stängs av och leds om vid korsningen Hjovägen/Stationsgatan, även kallad Mörkekorsningen. På denna sida uppdaterar vi det som rör dig som bilist, cyklist och fotgängare i området.

Detta händer just nu

  • Modeparkeringen stängs 22 maj. Samtidigt påbörjas arbetet med parkeringshuset. Bussdäcket stängs senare i höst.
  • Gång- och cykelbanan utmed Hjovägens södra sida är avstängd och gång- och cykeltrafikanter hänvisas till norra sidan av Hjovägen, via ett provisoriskt övergångställe strax öster om vägporten under stambanan.
  • Trots många byggtransporter ska fordonstrafik fortfarande kunna passera platsen med begränsad framkomlighet
  • Stationsgatan öppnar för trafik den 24 augusti
  • Hela arbetet med stadsbussterminalen blir klart den 16 oktober och då flyttar stadsbussarna tillbaka från den tillfälliga terminalen på Trädgårdsgatan

 

Ursäkta röran!

Vi är medvetna om att det som byggs nere i Mörkekorset påverkar framkomligheten för dig som trafikant i området och att det under en längre period kommer att vara stökigt.

Vi gör vårt bästa för att informera i tid kring vad som sker och hoppas på förståelse vid de besvär som uppstår. Vi rekommenderar dig att välja alternativ körväg om du har möjlighet. Detta för att avlasta trafikmängden vid Mörkekorset.