Verksamhetsområde Norra Ryd

Det finns ett stort behov av områden för verksamheter i Skövde. Därför bygger vi ett nytt verksamhetsområde i Norra Ryd. Inriktning för området är bland annat logistik, lager, service och mindre tillverkningsverksamhet.

Med tanke på den ökande trafik som kommer röra sig i området krävs säkrare anslutningar på riksväg 26. Med anledning av detta bygger vi en ny planskild korsning. Entreprenör för hela projektet är NCC.

Hur kommer det påverka mig?

Under större delen av byggnationen av trafikplatsen kommer det vara ett körfält öppet i båda riktningarna samt att hastighetsbegränsningen kommer att sänkas. Detta gör vi dels för att skydda den personal som arbetar i området, men även för att du som trafikant ska kunna passera byggarbetsplatsen på ett säkert sätt.

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå. Kontakta oss gärna med dina frågor och synpunkter.

Tidplan

  • Arbetet med trafikplatsen påbörjas mars 2017 och väntas pågå fram till årskiftet 2017/2018.
  • Verksamhetsområdet beräknas vara klart juni 2018.