Torggatan byggs om

Vi bygger om Torggatan mellan Rådhusgatan och Lögegatan samt Repslagaregatan ner till gångtunneln.

Gatuarbetena beräknas starta i mitten av april och vara klara i slutet av september 2015.

Under byggtiden kommer gatan att behöva stängas av i olika delar under varierande tider.

Vi ber om överinseende med de olägenheter som kan uppstå till följd av arbetena.

Bilden ovan visar en principskiss över hur kvarteret kommer se ut när det är färdigt.