Vi stänger Brandstorpsvägen

Som en följd av att Cementa har fått tillstånd för fortsatt brytning av kalksten på sin mark kommer Brandstorpsvägen att delas i två delar utan förbindelse. Det kommer alltså i framtiden inte vara möjligt att köra bil från Billingssluttningen till Våmbskleven (se karta).

Förbindelsen stängs den 6 februari 2017 och kommer under våren att schaktas bort. Delarna av vägen som ligger utanför Cementas fastighet kommer att vara kvar och det kommer även i fortsättningen vara möjligt att passera förbi kalkstensbrottet till fots.

Vad händer mer i området?

Våren 2017 flyttar Cementa Hållsdammsbäcken i västlig riktning för att förbereda för den nya kalkstenstäkten. Flytten av bäckfåran påbörjas i januari och planeras att vara klar i april. Längs bäcken anläggs två dammar. Ett industristaket sätts upp runt det nya täktområdet i etapper med ett par års mellanrum. Den första etappen kommer att följa Billingeleden och där det behövs kommer det att skapas en ny stig för att du även fortsättningsvis ska kunna promenera i området.