Wetterbergs väg byggs om

Vi bygger om gatan och gångbanan på Wetterbergs väg eftersom de är gamla och i dåligt skick. Arbetet börjar i juni och beräknas vara klart i september. Efter arbetet kommer trafiksäkerheten på Wetterbergs väg ha förbättrats och upplevas tryggare.

Vad innebär ombyggnationen?

Gatan kommer rivas från kantsten och asfalt, sedan schaktas den gamla överbyggnaden bort och gatan byggs upp på nytt och asfalteras. Gatan kommer smalnas av för att dra ner på hastigheten, även farthindren kommer tillbaka. Gångbanan kommer också byggas om, pimpstenen schaktas bort och sedan asfalteras gångbanan.

Tidplan och påverkan

Arbetet kommer pågå från sista veckan i maj till och med september och utföras i tre etapper, under vilka olika delar av gatan kommer behöva stängas av (se skiss över arbetet här).

Första etappen kommer vara att ta bort asfalt och kantsten på hela gatan mellan Östergatan och Timboholmsvägen. Etapp 2 blir att bygga om delen mellan Östergatan och Levins väg så att den blir helt färdig under tiden skolan är stängd för sommaren.  I etapp 3 byggs delen mellan Levins väg och Timboholmsvägen.

Under tiden som arbetet pågår kommer du som boende/arbetande i området att bli berörd av arbetet. Det kommer då finnas en alternativ väg till din fastighet/arbetsplats. Under del av tiden kommer du inte kunna köra till och från fastigheten under dagtid, mellan kl. 7-16. Då kommer parkering istället finnas på parkeringen i korsningen med Timboholmsvägen.

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är störningar ofrånkomligt och vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå.