Tidan

Tidan växer och Kvarntorpsvägen ska förlängas för att möjliggöra nya bostäder. Vi börjar med att bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet till de nya tomterna och fortsätter sedan med gatubyggnationen.

På bilden ser du vilken del av vägen som ska förlängas.

Tidplan

Vi startar upp arbetet i februari/mars och planerar vara klara med gatan till sommaren 2019. 

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på boende som möjligt. Byggtrafik till och från arbetsplatsen kommer öka något, men bilister, fotgängare och cyklister kommer kunna ta sig förbi anläggningsarbetet utan problem.

Om Närlunda, Tidan

Centralt i Tidan, nära till Vårdcentral och övrig service, finns både tomter till villabebyggelse för privatpersoner och tomter till grupphus för exploatör. Pris per villatomt är 50 000 kr. VA, fiber och el finns draget till tomtgräns, köparen bekostar själv anslutningsavgifter. Läs mer här.