Skattegårdens gruppbostad

Arbetet för en ny gruppbostad för boende med särskild service utanför Igelstorp pågår. Det kommer att ske en om- och nybyggnad av gruppbostad för boende med särskild service samt möjlighet till sysselsättning.

Varför bygger vi nytt?

Denna enhet byggs för att ersätta en befintlig som kommunen idag hyr in. Den befintliga huvudbyggnaden kommer att byggas om för personal och möjlighet för sysselsättning. En byggnadsdel på fastigheten kommer att rivas för att ge plats den nya gruppbostaden som kommer att bestå av 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen.

Tidplan

Projektstart:                                Mar 2019
Projektering:                               Maj 2019
Anbudsförfrågning:                  Okt 2019 (preliminärt)
Byggstart:                                     Dec 2019 (preliminärt)
Överlämnande/inflyttning:  Jan 2021 (preliminärt)

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation/ombyggnation
Yta:                                                  Ca 750 kvm nybyggnad och 300 kvm ombyggnad
Entreprenör:                               Ej upphandlat
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         Dec 2019 - jan 2021
Budget:                                         ca 30 miljoner

Dokument