Om- och tillbyggnad av äldrecentrum Ekedal

I slutet på augusti 2018 påbörjades byggnationen av 80 nya lägenheter på äldrecentrum Ekedal. Om– och tillbyggnaden består av två nya hus varav det första huset beräknas att vara klart i april 2020 och det andra i juli 2020.

Varför bygger vi om och till?

De kommande åren beräknas åldersgruppen över 65 år att öka med omkring 300 personer i Skövde kommun. För att möta efterfrågan och behovet av särskilt boende satsar kommunen på 80 nya lägenheter på äldrecentrum Ekedal.

Hur kommer det påverka verksamheten?

Vi kommer att erbjuda samma vård och omsorg precis som tidigare. Däremot kan byggnationen innebära vissa störningar för boende och personer som vistas där. Höga ljudnivåer kan förekomma i vissa skeden av byggnationen till exempel vid byggstart när marken ska pålas samt när de nya husen ska byggas ihop med befintliga hus.

Vilken verksamhet ska finnas i nybyggnationen?

Det kommer att finnas tre inriktningar:
- Äldreboende
- Äldreboende för personer med demenssjukdom
- Korttidsboende för personer med demenssjukdom

Dessutom gemensamhetslokaler och administration.

Tidplan

Augusti/september 2018: Byggnationen påbörjas.
April 2020:  Det första huset färdigställs.
Juli 2020: Det andra huset färdigställs och byggnationen avslutas.

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnad
Arkitekt:                                        Link arkitektur
Entreprenör:                               Asplunds Bygg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad