Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4Slideshow imagebild5

Dalvägens förskola

En strategisk upphandling har gjorts för att ta fram en typförskola. Den första förskolan som byggs enligt detta program är Dalvägens förskola. Partneringentreprenör i projektet är Asplunds Bygg i Mellansverige AB.

Varför bygger vi nytt?

Skövde kommun har ett underskott på förskoleplatser samt har förskolelokaler som behöver ersättas med nya lokaler.

I projektet ska en typförskola arbetas fram. Denna typförskola ska kunna anpassas till kommande projekt med varierande antal barn/förskola.

Skövde kommun har för avsikt att avropa optioner på ytterligare två förskolor. Dessa förskolor ska följa samma lokalprogram som Dalvägen, men kan variera i antalet avdelningar.

Dalvägens förskola kommer byggas för 184 barn. I förskolan kommer också inrymmas ett storkök.

Tidplan

Projektstart:                               Hösten 2017
Byggstart:                                    Maj 2018
Överlämnad/inflyttad:           Juli 2019

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation
Arkitekt:                                        Sweco Arcitechts
Yta:                                                  1900 kvm
Projektbudget:                           58 milj kr
Entreprenör:                                Asplunds Bygg i Mellansverige AB
Entreprenadform:                     Partneringentreprenad