Ombyggnad av Käpplundaskolan

Käpplundaskolan ligger i stadsdelen Havstena i Skövde tätort. Skolan firade 50 år 2018 och har cirka 500 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6.

Varför bygger vi om?

Efter drygt 50 år är byggnaden i behov av en större byggnadsteknisk upprustning för att uppdatera fastigheten och därigenom säkerställa en bra miljö för våra brukare i form av elever och personal.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

För närvarande pågår detaljprojektering av handlingar som beskriver omfattningen för ombyggnaden. Under projekteringsarbetet planeras också för hur själva entreprenaden skall bedrivas; allt från vilka delar som skall byggas om samt i vilken ordning detta skall ske, men även hur logistiken skall planeras under byggskedet. Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och skolverksamheten. Vi kommer bedriva entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta kommer ske genom tätt samarbete med skolans ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2019
Projektering:                               Mar - jun 2019
Anbudsförfrågning:                  Aug 2019
Byggstart:                                     Sep 2019 (prel)
Överlämnande/inflyttning:  Jun 2020 (prel)

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               NCC
Entreprenadform:                    Partneringentreprenad
Byggtid:                                        Ca 2 år
Budget:                                         36 miljoner kr