Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Tillbyggnad av Kavelbrohallen

Den nuvarande Kavelbrohallen byggs till med en ny fullstor gymnastik- och idrottshall med totalt 500 läktarplatser. Hallen ska betjäna Kavelbro och Eriksdalsskolan under skoltid samt idrottsföreningar och evenemang under övrig tid.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet och allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Den nuvarande Kavelbrohallen kommer att fungera som vanligt, frånsett att vi har flyttat entrén till den västra sidan. Det kan periodvis förekomma störningar utmed Kavelbrovägen i samband med byggnationen. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Byggstart:                                    Aug 2018
Överlämning/inflyttning:      Aug 2019

Fakta

Kategori:                                       Tillbyggnation
Yta:                                                  Fullstor spelplan med 500 läktarplatser
Entreprenör:                               Erlandsson Bygg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         Aug 2018 – Jul 2019
Budget:                                         51 mkr