Lärarvägens gruppbostad - nybyggnation för boende med särskild service

Under 2019 planeras Clasborgs fd förskola att rivas för att ersättas av en gruppbostad för boende med särskild service bestående av 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt personalutrymmen.

Varför bygger vi nytt?

Idag finns ett stort behov av denna typ av bostäder och denna är en i raden av flera som kommer att behöva byggas de närmaste åren.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Under byggtiden kommer befintlig cykel- och gångväg att vara öppen, men med uppskyltning om att byggtrafik kan komma att passera. Var därför extra uppmärksam på eventuella transporter som kan passera över cykel- och gångvägen. Vid stor påverkan kommer vakt att användas.

Väggarna är resta och arbetet med tak pågår fram till vecka 28.

Tidplan

Projektstart:                                Apr 2018
Projektering:                               Maj 2018
Anbudsförfrågning:                 Okt 2018
Byggstart:                                    Feb - mar 2019 rivning berintlig byggnad
                                                         Mar 2019 byggstart nybyggnad
Överlämnande/inflyttning:  Jan 2020

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation
Yta:                                                  Ca 750 kvm
Entreprenör:                               Skeppsviken bygg i Skaraborg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         Feb 2019 - dec 2019
Budget:                                         Ca 20 miljoner kr