Om- & tillbyggnad av Väring skola storkök

Storköket skall byggas om till modernt tillagningskök med ändrad logistik, ny köksutrustning och tekniska installationer med tillhörande matsal för en dimensionering för 150 elever.

Varför bygger vi nytt?

Tillbyggnaden genomförs för att motsvara dagens livsmedelstekniska och arbetsmiljökrav samt underhållsbehov.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet/allmänhet?

Byggnationen innebär att vi i samarbete med Svenska kyrkan anordnar ett provisoriskt kök och matsal i församlingshemmet, ca 200 m från skolan.  Arbetsområdet avgränsas med staket. Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet och allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Överlämnad/inflyttad:           Maj 2020

Fakta

Entreprenör:                               MVB Astor AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i partnering
Kategori:                                       Om- och tillbyggnation
Byggtid:                                        Maj 2019 - apr 2020
Projektbudget:                          13 milj kr